CAN-Myanmar အဖွဲ့၏ တည်ထောင်သူနှင့် ဘုတ်အဖွဲ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ စောဇင်မောင်စိုး (ခ) ဆည်းဆာညီညီ ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့ မှာ ကျရောက်မည့် International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexphobia, Transphobia (IDAHOBIT) လိင်စိတ်ဝိသေသလက္ခဏာကွဲပြားသူများအပေါ် ကြောက်ရွံမုန်းတီးမှုအား ဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံတကာ နေ့ အထိမ်းအမှတ် အမှတ်တရ စကား
CAN-Myanmar အဖွဲ့၏ တည်ထောင်သူနှင့် ဘုတ်အဖွဲ ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ စောဇင်မောင်စိုး (ခ) ဆည်းဆာညီညီ ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့ မှာ ကျရောက်မည့် International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexphobia, Transphobia (IDAHOBIT) လိင်စိတ်ဝိသေသလက္ခဏာကွဲပြားသူများအပေါ် ကြောက်ရွံမုန်းတီးမှုအား ဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံတကာ နေ့ အထိမ်းအမှတ် အမှတ်တရ စကား
Chairperson_speech_1589618363638370

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *